Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể chư Thiện Tín Phật Tử và Đồng Bào các giới hoan hỷ quang lâm tham dự Lễ Hạ Nguyên-Rằm Tháng Mười – 2015

 • Chương Trình Lễ Hạ Nguyên-Rằm Tháng Mười năm Ất Mùi - 29/11/2015
  - Buổi Lễ sẽ được trọng thể cử hành vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 29-11-2015:

  * Thuyết Pháp ”Tán Dương Công Hạnh Chư Tổ và Ý Nghĩa Rằm Tháng Muời trong truyền thống Văn Hóa Phật Việt”
  * Húy Nhật Đại Lão Tổ Sư, Khai Sơn Tổ Đình Từ Hiếu, Huế, Việt Nam
  * Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Giác Linh Hoằng Truyền Phật Pháp
  * Tưởng Niệm Chư Tôn Linh Vị Quốc, Vị Pháp Vong Thân
  * Cầu Siêu Chư Hương Linh Tiền Hậu Công Đức, Phụng Thờ Tại Bổn Tự
  * Thọ Trai

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng
 •  

  Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.