Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

Sinh Hoạt tại Chùa Pháp Vương - năm 2014

 • Chương Trình - Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Giáp Ngọ - 2014
  - Lễ chính thức được cử hành: vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 3 tháng 8 năm 2014 (nhằm ngày 8 tháng 7 năm Giáp Ngọ)
  - Lễ Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu: 12 giờ Trưa Thứ Sáu, ngày 03/08/2014
  - Tụng Kinh Vu Lan - Báo Ân Phụ Mẫu và dâng sớ Cầu Siêu & Cầu An: 7 giờ 30 PM mỗi tối, từ ngày 01/08/2014 - 03/08/2014
  - Lễ Cầu Siêu: (trong khuôn viên National Memorial Park), 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 02/08/2014

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng
 •  

  Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.