Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

Sinh Hoạt tại Chùa Pháp Vương - năm 2014

 • Chương Trình - THƯ MỜI Tham Dự Lễ Hạ Nguyên - Ngày 23/11/2014 Giổ Tổ - Hiệp Kỵ - Truy Tiến Chư Hương Linh
  - Lễ chính thức được cử hành: vào lúc 11:00 giờ Trưa Chủ Nhật, ngày 23-11-2014 (nhằm ngày mùng Hai tháng Mười năm Giáp Ngọ).
 •  

  Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.